کمبود کدام ویتامین باعث گرفتگی عضلات می شود؟

کمبود کدام ویتامین باعث گرفتگی عضلات می شود؟

آیا می‌‌دانستید گرفتگی‌های گاه‌وبی‌گاه عضلات ریشه در کمبود برخی ویتامین‌‌ها دارد؟ بسیاری از افراد تصور می‌کنند گرفتگی‌ها فقط به دلیل خستگی است؛ اما اصلی‌ترین دلیل انقباض عضله‌های بدن کمبود برخی ویتامین‌ها محسوب می‌شود. مشکلاتی مانند ضعف، گرفتگی و درد در…