شهر زیرزمینی کاریز کجاست؟

شهر زیرزمینی کاریز کجاست؟

شهر زیرزمینی کاریز کیش، قناتی قرار گرفته در عمق ۱۶ متری از سطح زمین با پیشینه‌ای به قدمت ۲،۵۰۰ سال است که در گذشته از آن برای تامین آب مصرفی ساکنان جزیره استفاده می‌شد و امروزه به یکی از جا‌های…