جلوگیری از فاجعه‌ی جوش ‌آوردن موتور {رازهای خنک نگه داشتن خودرو}

فاجعه جوش ‌آوردن موتور خودرو می‌تواند یک تجربه وحشتناک و پرهزینه باشد. این مشکل معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سیستم خنک‌کننده خودرو به‌درستی کار نمی‌کند که ممکن است به دلیل نشت آب، خرابی پمپ آب، یا مسدودشدن رادیاتور باشد. وقتی…