روش های مراقبت از پوست های حساس

روش های مراقبت از پوست های حساس

مراقبت از پوست حساس بسیار مهم است. همان طور که دربخش شناخت پوست حساس گفته شد سرخی، خارش و التهاب عوارضی است که ممکن است روی این نوع پوست ایجاد شود. معمولا پوست‌های حساس در برابر هوای خشک و زمانی…