هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت

هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت

مهر: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 120 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است و در وضعیت نارنجی قرار دارد. همچنین طی 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 140…