همه چیز درباره تست پاپ اسمیر

همه چیز درباره تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر برای تشخیص سرطان دهانه رحم انجام می‌شود. اگه سلول‌های غیر طبیعی دهانه رحم شناسایی نشود و درمانی هم انجام نشود باعث سرطان رحم خواهد شد. اگه با تست پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم تشخیص داده بشود شانس…