بازهای کودکانه برای تقویت دست‌ ورزی کودک

بازهای کودکانه برای تقویت دست‌ ورزی کودک

تقویت دست ورزی کودک، مهارت استفاده او از دستانش در شرایط مختلفی مانند گرفتن مداد، بستن دکمه لباس یا بند کفش است. تقویت دست ورزی به دلیل اهمیتی که در مهارت‌های متفاوتی مثل نقاشی کشیدن و نوشتن دارد؛ یکی از…