روش های نگهداری سویا

روش های نگهداری سویا

لوبیا سویا از انواع حبوبات بوده که در آسیا اغلب دانه های آن به صورت کامل خورده می شود اما در کشورهای غربی محصولات سویا فرآوری شده مانند آرد سویا، پروتئین سویا، توفو، شیر سویا، سس سویا و روغن سویا…